Flat Preloader Icon

Privacybeleid

Dit is de website van OctoGraphics 

Wie zijn we

Hier kan je meer info over ons vinden.

Onze contactinfo kan je steeds hier vinden

Ons site-adres is: https://octographics.be

Onze contactinfo: info@octographics.be

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt stemt u in met dit privacybeleid.


Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Wij verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van klanten in functie van bestellingen via ons contactformulier, eigen communicatie (zoals nieuwsbrieven, mail), het verstrekken van informatie en uitvoeren van diensten op vraag van onze klanten.

We verzamelen ook de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers als ze een profiel aanmaken op onze website. Deze gegevens dienen om te vermijden dat niet geregistreerde gebruikers kunnen inloggen op onze website. We bewaren deze gegevens op onze systemen alleen zolang als nodig is. Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in onze reset e-mail. 

De site-beheerders van deze website hebben, indien nodig, tijdelijk toegang tot IP-adressen en locatiegegevens van bezoekers om de website te kunnen beschermen tegen malware, spam en hack-pogingen. 


Van onze professionele klanten houden we volgende gegevens bij

De bedrijfsgegevens zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer. De coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon, business kaartjes, …) en van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Beeldmateriaal in het kader van realisaties die OctoGraphics voor u heeft gedaan. Eventuele data, foto’s of andere media ontvangen van de klant in het kader van de opdracht.  

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Je kan de door jou geplaatste gegevens wijzigen en/of verwijderen. Nadat je reactie is goedgekeurd of geplaatst, is je profielfoto (indien door jou geplaatst) publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Contactformulieren 

Contactformulier inzendingen sturen we direct door naar info@octographics.be en bewaren we niet op de website. Wij kunnen de ingezonden informatie gebruiken voor eigen marketing doeleinden. Indien u gebruik maakt van het contactformulier gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Deze website gebruikt Anti-spambeveiliging en Google reCAPTCHA voor de beveiliging van het contactformulier en de website. Meer info is beschikbaar via Google Privacy & Google voorwaarden

Indien u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen gaat u akkoord om de daarin door u meegedeelde informatie zoals je E-mailadres te gebruiken.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website, het niet aanvaarden van cookies kan tot gevolg hebben dat sommige functies of onderdelen van de website minder goed werken. U kan het gebruik van cookies ook steeds uitschakelen via de instelling van je internetbrowser. Voor meer informatie kan u steeds ons cookiebeleid raadplegen via deze Cookies link. 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kan je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt en is na een dag verlopen.


Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

 

Analytics

Wij gebruiken geen Google analytics op deze website. 

We houden wel eigen statistieken bij over deze website zoals: locatiegegevens van bezoekers en bezochte pagina’s. Deze informatie heeft als doel om de website te kunnen optimaliseren en delen we niet met derden. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie door OctoGraphics.

 

Met wie we jouw gegevens delen

De confidentialiteit van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

Bepaalde gegevens kunnen uitzonderlijk, en na overleg met u, aan derden overgemaakt worden indien dit absoluut noodzakelijk is voor de verwezenlijking of de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen of opdracht. Indien OctoGraphics uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een bijkomende overeenkomst afgesloten waarin o.a. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier moeten worden verwerkt conform de GDPR wetgeving.

 

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De persoonsgegevens worden door OctoGraphics bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen OctoGraphics en de gebruiker. We kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.


Welke rechten je hebt over je gegevens

U kan steeds aangeven dat u geen mail, nieuwsbrieven of andere informatie over onze diensten wenst te ontvangen via mail naar info@octographics.be

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je via info@octographics.be verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. 

U kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken

Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen dient u ons steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te bezorgen. Wij zijn steeds bereikbaar via info@octographics.be

 

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spam-detectie service.


Contactinformatie

U kan ons steeds contacteren via mail: info@octographics.be Of via de contactinformatie die we u als klant of gebruiker bezorgden. Ook op onze website kan u de nodige contactinformatie vinden.


Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij verwerken je gegevens met de nodige bescherming conform de GDPR Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. En de Belgische Kaderwet van 30 juli 2018.


Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Wij beveiligen onze website met de nieuwste technieken. Eventuele verzamelde data om dit te kunnen doen is alleen zichtbaar voor de systeembeheerders en wij delen deze gegevens niet. Voor alle gegevens die wij ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij de nodige coderings-technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

 

Auteursrecht

De inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming door OctoGraphics. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.


Beperking van aansprakelijkheid

Wij doen de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk rechtzetten. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden ziet in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren via info@octographics.be De informatie op deze website kan zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.