Flat Preloader Icon

OctoGraphics & milieu

Wij werken zoveel mogelijk samen met fabrikanten die investeren in duurzame print, pvc vrije materialen, recycleren en/of bestellingen compenseren via erkende klimaatprojecten waaronder CO₂-reductie en het aanplanten van bomen via organisaties zoals Goforest. 

Ons drukwerk wordt gedrukt met milieuvriendelijke inkten op plantaardige basis, eventueel gebruikte lak en lijmen zijn op waterbasis. Bij het door ons gebruikte papier is er geen CO₂-uitstoot afkomstig van fossiele brandstoffen tijdens de productie, het draagt het EU Ecolabel, TCF label (100% chloorvrij) en het FSC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Onze klanten hebben bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor kringlooppapier, ECO papier of kwalitatief en duurzaam papier gemaakt van agrarisch restmateriaal.

Onze producten zijn bij voorkeur gecertificeerd met een of meerdere van de volgende labels: FSC, PEFC, Nordic Swan (Nordic Ecolabel), EU Ecolabel, Der Blaue Engel, Paper by Nature, Oxford acts for the Planet.

In het kader van kwalitatief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen werken wij zoveel mogelijk samen met fabrikanten die bijdragen aan de SDG 12 norm: verantwoorde consumptie en productie. 

SDG 12 website

SDG 12 verantwoorde consumptie en productie

Sustainable Development Goals zijn praktische doelstellingen voor het verminderen van de milieu-impact. Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen én het aanmoedigen van verantwoordelijke aankoopbeslissingen zijn enkele manieren waarop internationale normen bijdragen aan duurzame consumptie en productie.

FSC website

Forest Stewardship Council®

Het FSC-keurmerk is opgesteld om ontbossing en CO₂-uitstoot door de hout- en papierindustrie te verminderen. De papiersector is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van al het houtverbruik in België. Via een onafhankelijke certificering wordt verantwoord bosbeheer gewaarborgd bij bedrijven die dit keurmerk dragen. Dat betekent dat u door te kiezen voor papier, kopieerpapier, fotopapier en etiketten met dit keurmerk bijdraagt aan het behoud van bossen en een gezonde leefomgeving.

PEFC website

PEFC

Het PEFC-keurmerk garandeert dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De nationale standaarden voor PEFC komen tot stand in samenwerking met lokale verenigingen en NGO’s die zich actief met bosbeheer bezighouden. Het PEFC-keurmerk is te herkennen aan de groene boompjes en komt voor op papierproducten zoals printpapier en notitieboeken. Certificering gebeurt op basis van ISO-normen.

Nordic Swan Ecolabel website

Nordic Swan (Nordic Ecolabel)

Dit Scandinavische milieulabel is te vinden op producten die gedurende hun volledige levenscyclus een verminderde impact op het milieu hebben. Producten met het Nordic Swan label veroorzaken een minimale CO₂-uitstoot. Doel van dit label is om consumenten milieubewuster te maken en het voor hen makkelijker te maken om te kiezen voor duurzaamheid.

EU Ecolabel website

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is bedoeld voor producten met een verminderde impact op het milieu gedurende hun volledige levenscyclus. Dat betekent dat vanaf het verwerken van de eerste grondstoffen tot aan het verwerken van het gebruikte product wordt voldaan aan zeer strenge milieu-eisen. Het doel is om duurzame productie en consumptie te stimuleren. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval.

Der Blaue Engel website

Der Blaue Engel

Der Blaue Engel is het oudste milieukeurmerk ter wereld. Dit Duitse label geeft aan dat een product op één of meerdere aspecten aanzienlijk minder milieubelastend is dan vergelijkbare producten. Het is bedoeld om consumenten te begeleiden bij het kiezen van minder vervuilende producten.

Paper By Nature website

Paper by Nature

Paper by Nature is een ecologisch label voor papierproducten met een verminderde impact op het milieu. Paper by Nature respecteert o.a. de strenge criteria van het EU ecolabel. Vanaf de productie tot aan de verwerking van het eindproduct wordt rekening gehouden met de impact op het milieu.

Oxford acts for the planet website

Oxford acts for the planet

Dit is een eigen milieulabel van Oxford, producent van notitieboeken en andere papierproducten. Het label staat voor 23 milieugaranties die gerelateerd zijn aan een verminderde milieu-impact en het beperken van de CO₂-uitstoot tijdens productie.

Voor alle vragen of meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.